Kadress
ACOUNT_VIEW_LR.jpg

Kadress

Wat doen we?

Boekhouding

tax-468440_1920.jpg

U kan bij ons terecht voor al uw boekhoudactiviteiten. Dit betekent dat wij na overleg uw volledige boekhouding van A tot Z verzorgen of u de nodige bijstand verlenen bij bepaalde deelaspecten ervan.

Een greep uit ons aanbod:

 • Het voeren van een boekhouding die aangepast is aan de noden van uw bedrijf

 • Opstellen van de balans en resultatenrekening

 • Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank

 • Bijstand bij de opmaak van notulen en verslagen 

 • Publicaties in het Belgisch Staatsblad 

 • Verzorgen van de BTW aangiftes 

 • Verzorgen van de aangiftes in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting 

 • Loonadministratie in samenwerking met een sociaal secretariaat 

Wij zijn voor deze activiteiten zelf erkend door het BIBF en werken verder ook uitsluitend samen met erkende boekhouders en accountants.


FISCALITEIT

shopping-cart-604007_1280.jpg
 • Personenbelasting: als zelfstandige of bedrijfsleider kan u bij ons terecht voor uw jaarlijkse aangifte in de Personenbelasting. Maar ook als loontrekkende kan u bij ons terecht. Zo kunnen wij onderzoeken of een salary split voor u voordelig is, of de aftrek van uw hypothecaire lening wel optimaal wordt benut enz…

 • Vennootschapsbelasting: als sluitstuk van de boekhouding wordt de aangifte in de vennootschapsbelasting verzorgd. Daarbij wordt ook steeds gestreefd naar een optimalisatie met de Personenbelasting van de bedrijfleiders.

 • Rechtspersonenbelasting: wij helpen u graag met alle fiscale verplichtingen van uw VZW of Stichting. 

 • Belasting niet-inwoners: heeft u het als niet inwoner moeilijk om het kluwen van de Belgische belastingwetten te ontwarren? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn en u met raad en daad bijstaan bij uw fiscale verplichtingen.

 • Indirecte belastingen: u kan bij ons terecht voor vragen op het gebied van BTW, Registratierechten en Successierechten.

 • Oplossen van fiscale geschillen: bij aanslepende discussies met de fiscus kunnen wij de nodige bezwaarschriften indienen en onderhandelen met de verschillende belastingadministraties (BTW, Personenbelasting en Vennootschapsbelasting).

 • Zo nodig kunnen wij ook de nodige bijstand verlenen bij beslechting van geschillen door de rechtbank. Wij bereiden uw fiscaal dossier dan tot in de puntjes voor en werken hiervoor nauw samen met gekwalificeerde advocaten.


Juridisch advies

legal-1143114_1920.jpg

Vennootschapsrecht: wij geven advies bij oprichting en herstructurering van vennootschappen. Wij nemen daarbij niet alleen het theoretische luik voor onze rekening, maar zorgen ook voor de volledige praktische uitwerking van ons advies. Zo hebben wij de nodige praktijkervaring met de volgende zaken:

 • oprichting NV, BVBA, maar ook CVBA, CV, Comm. V. ,Comm.V.A. en VOF

 • oprichting VZW en private stichting

 • oprichting stichting administratiekantoor voor de certificering van aandelen

 • oprichting van een burgerlijke maatschap

 • bedrijfsreorganisaties zoals fusie, splitsing en partiële splitsing of afsplitsing

 • Fiscaal recht: wij werken adviezen uit voor fiscale optimalisatie op het gebied van Personenbelasting, Vennootschapsbelasting, BTW en Registratierechten. Zo kunnen wij u bijstaan bij het uittekenen van:

  • een opstalrecht

  • een vruchtgebruik

  • de ontbinding, verdeling en vereffening van vennootschappen

 • Contractenrecht: ondernemers hebben steeds meer nood aan juridische sluitende contracten. Wij kunnen standaardcontracten ter beschikking stellen of contracten op maat opmaken:

  • huurcontracten

  • aandelencontracten

  • aandeelhoudersovereenkomsten

  • leningcontracten

  • optieovereenkomsten

 • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht: met het oog op de overdracht van de onderneming aan de volgende generatie tekenen wij samen met onze klanten de nodige opvolgingscenario’s uit. Hierbij kunnen verschillende technieken gebruikt worden:

  • schenking en handgift

  • patrimoniumvennootschap

  • holdingvennootschap

  • maatschap of burgerlijke vennootschap

  • stichting administratiekantoor


Overname advies

computer-767776_1920.jpg

Wanneer u een bedrijf wenst te kopen of te verkopen kan u bij ons terecht voor juridisch advies en bemiddeling bij de overname. Wij kunnen zowel de overnemer als de overlater bijstaan bij:

 • waardebepaling en due diligence

 • het zoeken en vervolgens screenen van mogelijke kandidaten

 • het mee onderhandelen van de overname

 • de redactie van overnamecontracten

 • het uitwerken en mee onderhandelen van de financiering van de overname

Wij besteden daarbij veel aandacht aan de juiste structurering van het ondernemersvermogen.

Frequent wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de techniek van de holding. De oprichting van een holding kan immers de financiering van de overname vergemakkelijken en zo de gewenste overname ook in de praktijk haalbaar maken.